Marketing Clinic ja Knowit yhdistivät voimansa

Marketing Clinic on yhdistynyt Knowitin kanssa 1.4.2023. Yhdessä olemme liikkeenjohdon muutosvoimainen kumppani, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan aina strategian luomisesta sen käytännön toteutukseen saakka. Yhdistymisen myötä Knowit vahvistaa tarjontaansa liikkeenjohdon konsultoinnin lisäksi etenkin brändistrategian ja asiakaskokemuksen osalta.

Lue lisää Knowitista täältä

Vapauta täysi kasvupotentiaalisi.

Positiivisen kasvun tulee olla yhteinen tavoite niin ihmisille, liike-elämälle kuin yhteiskunnallekin. Kun ei pelkää astua uusille poluille, saa rohkeutta kasvaa. Me tuomme selkeyttä ja valmiudet kasvun aikaansaamiseksi.

Positiivisen kasvun puolesta.

Lue lisää

Onko yrityksesi huipulla?
Vai löytyykö vielä parantamisen varaa?

Olemme jo 17 vuoden ajan auttaneet pohjoismaisia yrityksiä kasvamaan. Kokemuksemme mukaan kaupallisesti menestyvistä yrityksistä löytyy lähes poikkeuksetta tietyt ominaisuudet. Löytyvätkö ne myös sinun yrityksestäsi? Tee kartoittava testi, niin tiedä

Tee testi

Praktiikkamme

Kaupallistaminen

Kaupallinen menestys edellyttää valintojen tekemistä ja maksimaalista kaupallista suorituskykyä. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan, löytämään ja sitouttamaan oikeat kohderyhmät sekä kehittämään tarjoomaa, kanavia ja kaupallisia kyvykkyyksiä.

Lisätietoa

Brändi ja lojaliteetti

Menestyäkseen muuttuvassa toimintaympäristössä ja monimuotoisessa kilpailukentässä, yrityksellä on oltava merkityksellisesti erilaistava brändi ja positiointi. Autamme asiakkaitamme pääsemään omien asiakkaidensa sydämiin luomalla liiketoimintalähtöisiä brändistrategioita ja merkityksellistä viestintää.

Lisätietoa

Kasvustrategia

Kasvun perustana on selkeä näkemys siitä missä toimia ja miten voittaa. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan kasvun lähteet ja määrittämään kasvustrategian, yhdistämällä ihmistuntemuksen, markkina- ja asiakasymmärryksen. Olemme asiakkaiden kumppanina myös muutoksen läpiviennissä ja johtamisessa.

Lisätietoa

Asiakasymmärrys

Kasvumahdollisuuksien löytämiseen ja organisaation kaupallisen osaamisen kehittämiseen tarvitaan strategista ennakointikykyä sekä syvällistä näkemystä ihmisten ja markkinoiden käyttäytymisestä. Autamme asiakkaitamme yhdistämään nämä strategian suunnitteluun, päätöksentekoon ja organisaation kehittämiseen menestyäkseen jatkuvasti muuttuvassa kilpailuympäristössä.

Lisätietoa

Kasvumarkkinointi

Yhdistämme taktisen lyhyen aikavälin voittoja tavoittelevan dataohjautuvan taktisen markkinoinnin sekä pidemmän aikavälin tavoitteita palvelevan kaupallisen kehittämisen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi tavoitteena maksimoida markkinoinnin ROI sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.

Lisätietoa

Näkemyksemme

Kasvuarkkitehtuurin avulla saat kaiken potentiaalin markkinoinnista

Kasvunälkäisen yrityksen markkinointijohtajan tehtävänä on lisätä myyntiä ja samalla vahvistaa brändiä sekä uskollisuutta. Koska resurssit ovat yleensä rajatut, on hyvä ymmärtää, mihin toimenpiteisiin kannattaa panostaa.

Yrityksen johdon on siksi kysyttävä, uskooko se saavuttavansa kasvua tehokkaimmin optimoimalla nykyisiä markkinointitoimenpiteitä vai onko aika päivittää markkinointistrategiaa ja hakea kasvumahdollisuuksia muuta kautta, esimerkiksi kehittämällä tuotteistusta tai uudistamalla markkinointiviestinnän konseptia. Millaisella markkinoinnilla saisi parhaan panos-tuotos-suhteen?

Jatka lukemista