Kasvuarkkitehtuurin avulla saat kaiken potentiaalin markkinoinnista

Kasvunälkäisen yrityksen markkinointijohtajan tehtävänä on lisätä myyntiä ja samalla vahvistaa brändiä sekä uskollisuutta. Koska resurssit ovat yleensä rajatut, on hyvä ymmärtää, mihin toimenpiteisiin kannattaa panostaa.

Yrityksen johdon on siksi kysyttävä, uskooko se saavuttavansa kasvua tehokkaimmin optimoimalla nykyisiä markkinointitoimenpiteitä vai onko aika päivittää markkinointistrategiaa ja hakea kasvumahdollisuuksia muuta kautta, esimerkiksi kehittämällä tuotteistusta tai uudistamalla markkinointiviestinnän konseptia. Millaisella markkinoinnilla saisi parhaan panos-tuotos-suhteen?

Kasvuarkkitehtuuri ohjaa tekemään oikeita asioita oikealla tavalla

Me puhumme Marketing Clinicillä kasvuarkkitehtuurista. Kasvuarkkitehtuuri tarkoittaa kasvustrategian ja jatkuvan markkinoinnin kehittämistyön liimaamista toisiinsa niin, että kaikilla markkinoinnintoimenpiteillä on suora yhteys liiketoimintastrategiaan. Kasvuarkkitehtuurissa toimenpiteitä tehdään oikeassa järjestyksessä ja mahdollisimman tehokkaasti.

Joskus yrityksen markkinointistrategia ja tuotteistus ovat täysin kunnossa, mutta niiden jalkauttamisessa on parannettavaa, eikä käytössä olevia kanavia hyödynnetä optimaalisesti. Toisinaan taas tuotteen, palvelun tai kohderyhmän potentiaali on yksinkertaisesti tullut tiensä päähän, eikä toimenpiteiden hiominen enää mahdollista toivottua kasvua.

Rohkeutta on ajatella isosti ja uskaltaa epäonnistua

Kasvuarkkitehtuurissa on keskeistä ketterät toimintatavat ja dataohjautuvuus, jossa jokaisella markkinoinnin tekijällä on selvä rooli sekä tavoitteet, keinot ja mittarit, joiden mukaan toimia. Asioita ei kehitetä omissa siiloissa omalla agendalla, vaan jokainen osallistuu markkinoinnin kehittämiseen. Ei riitä, että yksittäiset toimenpiteet ovat hiottu viimeisen päälle, jos osa-alueet eivät muodosta selkeätä kokonaisuutta ja tue toisiaan.

Kasvuarkkitehtuuri vaatii tiukkaa dataohjautuvaa johtamista, mutta tilaa pitää jäädä myös luovuudelle ja innovoinnille. Ratkaisevaa on kokeilukulttuuriin kannustaminen. Pitää olla rohkeutta testata asioita riittävän kattavasti ja suunnitellusti. Myös epäonnistumiselle on annettava mahdollisuus. Siinä missä kasvuhakkeri ottaa kaiken irti nykyisistä kanavista ja toimenpiteistä, kasvuarkkitehti ottaa huomioon kokonaisuuden ja käy dialogia liiketoiminnan johdon ja kehittämisen kanssa.

Näin lähestyt kasvuarkkitehtuuria

Ymmärrä markkinoinnin nykytila:

  • Miten markkinointi tukee tällä hetkellä liiketoimintastrategiaanne ja asiakkaiden tarpeita? Ohjaavatko selkeät mittarit suunnittelua?
  • Mahdollistavatko nykyiset toimintatapanne ja kulttuurinne jatkuvan kehittämisen? Entä miten tehokasta markkinoinnin organisoituminen on?
  • Onko markkinointiorganisaatiollanne ja kumppaneillanne nälkää ja motivaatiota sitoutua kasvuun?
  • Miten hyödynnätte dataa ja markkinointiteknologiaa markkinoinnissa?
  • Oletteko optimoineet markkinoinnin eri osa-alueet, erityisesti digitaaliset kanavat, tuottamaan maksimaalisen performanssin?
  • Miten ongelmakohtia pitäisi ratkoa, missä järjestyksessä ja millä keinoin?

 

Marketing Clinic auttaa sinua saamaan kaikki tehot irti markkinoinnista!

Me voimme olla se vahva kumppani, jota olet kaivannut vierellesi. Meillä dataohjautuvuus ja kasvu ovat DNA:ssa. Pystymme tukemaan sinua sekä tavoitteellisen markkinointistrategian luomisessa, jalkauttamisprojekteissa että käytännön jatkuvan markkinoinnin kehittämisessä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tilaa englanninkielinen inspiraatiokirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, jotta et jää paitsi ajankohtaisesta tiedosta ja ainutlaatuisista näkökulmista!

close
north