Varumärkesstrategi

Dagens ständigt föränderliga marknadslandskap ställer ännu högre krav på varumärken. Branshglidningen är stor, säljkanaler smälter samman och slutanvändarens beteende ändras hela tiden. För att ett varumärke ska kunna blomstra är det ytterst viktigt att det särskiljer sig på ett meningsfullt sätt och ringar in relevanta mervärden, samtidigt som det är autentiskt och har potential att utvecklas över tid.

Vi anser att det krävs mer än bara varumärkesarbete för att göra avtryck. Enligt oss är varumärket centralt för företaget och för affären. Varumärken driver tillväxt och ska uppfylla affärsmålsättningar genom att formulera ett ”varför” och leverera ett ”wow”. Riktigt framgångsrika varumärken förstår sina kunder och vågar leverera unika värden till dem.
Vår styrka är kombinationen av solid affärsexpertis, förståelse för människan och kreativ förmåga. Vi hjälper er att bygga varumärken som särskiljer sig på ett meningsfullt sätt och att skapa unika kundupplevelser som ger långsiktiga konkurrensfördelar. Tillsammans kan vi etablera dagens och morgondagens ledande varumärken.

Vi hjälper er med:

  • Varumärkespositionering och strategi
  • Strategi för varumärkesportfölj
  • Varumärkesanalys och utveckling
  • Varumärkesplattform och positionering
  • Kundupplevelse och servicemodel

Hör av dig

Robert Brink

Senior Advisor
robert.brink@marketingclinic.se
+46 70 993 3005


Kontakta oss

Se vår Integritetspolicy för mer detaljer. (pâ engelska)