Tillväxtstrategi

Att identifiera på vilken marknad vi ska konkurrera och hur vi adderar värde är grunden för tillväxt.

Vi hjälper våra kunder att förstå underliggande drivkrafter och identifiera möjligheter för tillväxt. Vi kombinerar förståelse för människan och affärerna, kartlägger och utvärderar områden för tillväxt och inspirerar och stöttar ledningsgruppen och andra seniora ledare i det förändringsarbete som krävs.

Vi arbetar med företag i olika utvecklingsfaser och med olika strategiska och kommersiella behov – från proaktiva utvärderingar och uppdateringar av strategin till mer storskaliga transformationsinitiativ.

De bästa strategierna skapas när perspektiv från flera intressenter kan kombineras, och vi betonar därför en inkluderande strategiprocess. Våra uppdrag skräddarsys alltid efter situationens specifika förutsättningar.

Vi värdesätter långsiktiga kundrelationer och agerar löpande som rådgivare till flera ledande nordiska företag. Vår strategiska expertis har gett våra kunder möjlighet att blomstra och växa i en ständigt föränderlig och alltmer global marknad.

Vi hjälper våra kunder att svara på frågor som:

  • Hur skapar vi tillväxt tillsammans?
  • Vad bör vi fokusera på?
  • Hur ska vi implementera vår strategi och realisera tillväxtmålen?
  • Hur ska vi förutse och anpassa oss till förändringar i marknaden?

Hör av dig

Katarina Jerndahl

Managing Director, Marketing Clinic Sweden
katarina.jerndahl@marketingclinic.se
+46 76 775 2201


Kontakta oss

Se vår Integritetspolicy för mer detaljer. (pâ engelska)