Marknadsstrategi

Tillsammans med våra kunder eftersträvar vi maximal positiv påverkan. I dagens komplexa värld innebär detta att, genom att verkligen förstå kundernas behov på djupet, hitta rätt fokus och definiera initiativ utifrån detta.

I den kommersiella verksamheten hjälper vi våra kunder att identifiera, attrahera och behålla önskade kundsegment. Vi hjälper till att välja rätt värdeerbjudande, kanaler, kompetenser och marknadsåtgärder. Vi besitter förståelse för både affärer och människor, i en unik kombination, och kompletterar detta med kreativitet. Från kommersiell strategi till handling.
Vi hjälper våra kunder med följande:

Kommersialisering

  • att förstå och välja rätt målgrupp
  • utveckla värdeerbjudande och koncept som särskiljer sig på ett meningsfullt sätt
  • välja rätt marknadsföringsstrategi
  • välja den mest effektiva go-to-market strategin

Framtidssäkrad kommersiell organisation

  • fastställa en gemensam riktning och leda förändringen på ett engagerande sätt
  • utveckla en datadriven och agil organisation
  • koordinera sälj- och marknadsföringsaktiviteter
  • utveckla rätt kompetenser som uppfyller marknadens krav

Hör av dig

Katarina Jerndahl

Managing Director, Marketing Clinic Sweden
katarina.jerndahl@marketingclinic.se
+46 76 775 2201


Kontakta oss

Se vår Integritetspolicy för mer detaljer. (pâ engelska)