Insikt och trendanalys

Bättre beslut och mer framgångsrik affärsutveckling som drivs av en djupare förståelse för människan och affärerna.

För att överleva och blomstra på dagens föränderliga marknader krävs en bättre känsla för vad som händer runtomkring just nu och i framtiden. Vi är holistiska i vårt insiktsarbete och använder både kvalitativ och kvantitativ konsument-, affärs- och marknadsdata samt gör gedigen omvärldsbevakning. Insikterna förklarar varför era intressenter tycker, känner och beter sig som de gör. Trendanalys lägger grunden för en mer handlingskraftig organisation som snabbt kan dra fördel av de möjligheter som uppstår. Båda delarna är väsentliga i att stärka upp er konkurrenskraft och inkorporeras i alla strategiska initiativ. Vår ”hemlighet” ligger i vårt sätt att kombinera insikt, trendspaning och affärsutveckling: vi tar in ett mänskligt perspektiv i det strategiska arbetet för att bättre förstå er affärsmiljö, hur den utvecklas och hur ni bör agera för att hantera förändringar.

Hör av dig

Tony Åsberg

Senior market researcher and analyst
tony.asberg@marketingclinic.se
+46 76 282 97 87


Kontakta oss

Se vår Integritetspolicy för mer detaljer. (pâ engelska)