Insikt och trendanalys

Bättre beslut och mer framgångsrik affärsutveckling som drivs av en djupare förståelse för människan och affärerna.

För att kunna bli framgångsrik i dagens föränderliga marknader krävs en bättre känsla för vad som händer runtomkring just nu och i framtiden. Vi är holistiska i vårt insiktsarbete och använder både kvalitativ och kvantitativ konsument-, affärs- och marknadsdata samt gör gedigen omvärldsbevakning. Insikterna förklarar varför era intressenter tycker, känner och beter sig som de gör. Trendanalys lägger grunden för en mer handlingskraftig organisation som snabbt kan dra fördel av de möjligheter som uppstår. Båda delarna är väsentliga i att stärka upp er konkurrenskraft och inkorporeras i alla strategiska initiativ. Vårt arbetssätt bygger på en kombination av insikt, trendspaning och affärsutveckling: vi tar in det mänskliga perspektivet i det strategiska arbetet för att bättre förstå er affärsmiljö, hur den utvecklas och hur ni bör agera för att hantera förändringar.

Vi hjälper våra kunder med:

  • Kvantitativa & kvalitativa studier
  • Kundsegmentering (B2C & B2B)
  • Digital marknads- och beteendeanalys

Hör av dig

Prenumerera på vårt inspirationsbrev (på engelska)

Missa inte den här samlingen av våra nya och mest intressanta insikter!

close
north