Verkkokauppa.com

Veien til én milliard – en vekststrategi for Verkkokauppa.com

Den ledende finske nettbutikken Verkkokauppa.com hadde hatt tosifret vekst de siste årene og nådd milepælen med 500 millioner Euro i omsetning.

Men samtidig som mulighetene var mange, ble det stadig vanskeligere å levere høye veksttall og en mer fokusert vekstplan ble nødvendig for å sette nye mål for virksomheten. Den første eksterne administrerende direktøren av Verkkokauppa.com, Panu Porkka, hadde samtidig som han beholdt den innovative ånden i selskapet, utformet en mer strukturert måte å lede selskapet på. I tillegg til dette ønsket han å fornye selskapets strategiprosess, og ville derfor bruke en ekstern partner til å bistå med utformingen av en vekstplan. Dette ble Marketing Clinic invitert til å ta en del av.

Oppgaven var tydelig – identifiser kildene til vekst i forretningsmodellen, blant kundene, i ulike geografiske områder og i bedriftens offering. Både organiske og ikke-organiske veier til vekst måtte utforskes.

Spørsmålene som måtte besvares var:

  • Hva er den underliggende vekstkapasiteten til vår nåværende offering og forretningsmodell?
  • Hvordan kan vi utnytte våre nåværende konkurransefortrinn og hvilke konkurransefortrinn må vi bygge?
  • Hva er de mest konstandseffektive byggesteinene?
  • Hvilket nivå av vekst i topp- og bunnlinjen bør vi satse på for neste strategiperiode?

Arbeidsformen la opp til svært stor grad av samarbeid for å sikre eierskap til strategien blant ledelsen og styret fra start. En stor mengde potensielle vekstområder ble utforsket og analysert i mindre arbeidsgrupper som bestod av teamet fra Marketing Clinic og utvalgte Verkkokauppa.com-ansatte.

stock verkkokauppa.com

Resultatet

Verkkokauppa.coms redefinerte strategi beskriver fremtidens vei til vekst, som i all hovedsak er organisk og drevet av den økende overgangen fra fysiske butikker til netthandel.

Veksten blir drevet av både kjernekategoriene til bedriften, samt fra utviklingen av nye kategorier med stort potensiale – særlig online. Ytterligere vekstmuligheter finnes i B2B-segmentet, gjennom egne merkevarer og gjennom verdiøkende tjenester. Målet er å doble virksomheten innen B2B og egne merkevarer innen 2025. I tillegg ser Verkkokauppa.com etter nye forretnings- og oppkjøpsmuligheter, særlig blant komplementerende netthandelsselskaper.

Strategien ble kommunisert i februar 2021 med positive tilbakemeldinger, økte anbefalinger og prising ved bl.a. Nordea, Evli, Danske Bank og Inderes.

Ta kontakt

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north