Verket Moss/Höegh Eiendom

Suksess med salg av et nytt boligområde gjennom innsikt og destinasjonsmarkedsføring

Prosjektet startet med en grundig innsiktsfase som skulle gi en dyp forståelse av målgruppen for Verket. Sentrale makrofaktorer og trender, som økt drivkraft mot personalisering og et økende samfunnsfokus, ble knyttet sammen med innsikt på mikronivå om behov og ønsker fra mennesker som bor i Moss byområde og andre nærliggende regioner, inkludert Oslo.

Basert på denne innsikten ble målgruppen for go-to-market initiativene snevret inn og definert enn tidligere antatt.

Å bygge en vinnende go-to-marketstrategi

Basert på markedsinnsikten ble det utviklet en segmenteringsmodell. I stedet for å sikte mot en bred markedsappell, ble to segmenter prioritert basert på resonnementet om at de ikke bare hadde større sannsynlighet for å kjøpe, men at de også ville bli aktive merkevareambassadører for Verket etter lanseringen. I tillegg til segmenteringen ble det gjennomført en posisjoneringsstudie for å forstå den relative posisjonen til konkurrerende boligområder og nyere boligutvikling. En go-to-marketstrategi ble utviklet, med tydelige markedspilarer spesielt utviklet for å målrette budskap mot de valgte segmentene og skape et differensiert verdiforslag for bydelen Verket. Markedspilarene fanget de viktigste kjennetegnene i Verket-konseptet, som områdets historiske, industrielle røtter, stemningen i området og nærhet til både byen og havet. All påfølgende konseptutvikling ble designet for å levere denne på go-to-market-strategien.

Når alt kommer sammen for å aktivere strategien

Før salgslanseringen ble det kjørt en bred markedsførings- og PR-kampanje for å skape bevissthet og skape entusiasme rundt det nye distriktet i tråd med go-to-market-strategien. Selve konseptet, fra arkitektoniske trekk til interiørdesign, ble også nøye skreddersydd for å passe målene til målsegmentene og for å posisjonere Verket som noe markant annerledes sammenlignet med konkurrerende boligområder.

Nøkkelen til suksess

Lanseringen av Verket var etter alt å dømme en suksess. Det var tre viktige årsaker til dette:

  1. Alle beslutninger ble basert på en dyp forståelse av målgruppens nåværende behov, i kombinasjon med viktige makrotrender som påvirker hvordan mennesker ønsker å samhandle med sitt nærmeste miljø.
  2. Det ble utarbeidet en strategi basert på denne grunnleggende forståelsen og med målet om å skape en meningsfullt, differensiert posisjon.
  3. Viljen til å bringe alle aktiviteter og deler av konseptutviklingen sammen og i tråd med den valgte go-to-market-strategien.

Resultatet

Hele området vil bli utviklet over en 15-års periode. Den første byggetrinnet ble startet i 2016, og over 60 leiligheter ble først lagt ut for salgt. Salgslanseringen ble innledet av markedsførings- og PR-aktiviteter bygget på en innsiktsdrevet markedsføringstrategi med sikte på å skape en attraktiv og differensiert posisjon for Verket. To uker etter salgslanseringen var alle leilighetene solgt til en rekordpris per kvadratmeter. Intet sammenlignbart prosjekt i Moss-regionen har noen gang kommet i nærheten av salgsresultatene til Verket.

Ta kontakt

Elisabeth Taranger

Managing Director, Marketing Clinic Norway
[email protected]
+47 920 89 569

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north