Norsk Tipping

Sikring av Norsk Tippings samfunnsoppdrag;

kritisk innsikt i hvordan medier og andre kontaktpunkter påvirker risikospillere

Norsk Tipping er heleid av staten og en av få aktører i det norske regulerte spillmarkedet. Selskapet har som samfunnsoppdrag å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og ansvarlig tilbud som begrenser sosiale og samfunnsmessige problemer av pengespill. Dette stiller store krav til markedsføring, som skal sørge for at spillere trekkes inn til en regulert spillearena, men samtidig skal det ikke stimulere til økt uheldig spilleatferd.

For å manøvrere og håndtere denne balansegangen har økonometrisk modellering vært et viktig innsiktsverktøy for å vurdere hva som har en signifikant påvirkning på uheldig spilleatferd. I samarbeid med Marketing Clinic har Norsk Tipping de siste årene innhentet verdifull innsikt gjennom økonometrisk modellering for å se på hva som påvirker salg og etterspørsel av pengespill, og hvilken rolle markedsføringen spiller. Et mer helhetlig perspektiv på drivere av spilladferd var nå neste skritt videre for å få den fulle forståelsen for å sikre at det tas riktige valg i forhold til samfunnsoppdraget. Fremfor å forstå salg og markedsføringens rolle på enkeltprodukter, ønsket Norsk Tipping nå å løfte blikket og forstå markedsføringens rolle knyttet til spilleatferden hos risikospillere.

Med engasjement, transparens og utforskende tankesett som suksessfaktorer

For å forstå markedsføringens betydning for risikospilleres spilleatferd var et tett samarbeid med Norsk Tippings prosjektgruppe avgjørende. Hypotesetesting og eksperimentering var en viktig del av prosjektgjennomføringen, og som eksperter i sin bransje var prosjektgruppen sentral i å bringe frem de ulike hypoteser rundt påvirkningsfaktorer på uheldig spilleatferd.. For å utelukke at regresjonsanalysen fanget opp andre forhold enn det vi ønsket å måle, jobbet Norsk Tipping frem løpende mulig forklaringer og hypoteser som vi testet før vi kunne konkludere trygt med funnet. Dette stilte naturlignok krav til grad av tillit og transparens løpende gjennom hele prosjektet.

Resultatet

Gjennom økonometrisk modellering av risikospilleres spilleatferd, har Marketing Clinic bidratt til forsterket innsikt som nå er sentral inn i hvordan Norsk Tipping arbeider videre med egen markedsføring og hvordan de går i dialog med eiere, interesseorganisasjoner og brukere for å sikre samfunnsoppdraget. Norsk Tipping kan nå i forsterket grad dokumentere hvordan ulike markedsføringsaktiviteter påvirker risikospillere, hva som har en positiv påvirkning og mindre positiv påvirkning på spilleatferd i forhold til kontaktpunkter opp mot ulike typer av spill. Modelleringen har synliggjort hvordan Norsk Tippings tilstedeværelse i mediebildet overordnet er nødvendig for at selskapet skal oppfylle sin funksjon: å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet – å gi drømmen en sjanse.

Ta kontakt

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north