Kavli

Kanalstrategi i et marked i endring

Kavli kontaktet Marketing Clinic med et ønske om å kartlegge merkevarens potensiale i både etablerte og nye kanaler. Dette betydde at kanalenes rolle måtte identifiseres for å muliggjøre en tilpasning av både offering og salgsfokus. Marketing Clinic bistod Kavli i å kartlegge potensial i tilgjengelige kanaler og skaffet til veie innsikt i hvordan dette potensialet kan gjøres om til vekstmuligheter for Kavlis merkevarer.

«Kanallandskapet for matvarer endrer seg raskt og en nøkkelutfordring for oss har vært å se potensial både i tradisjonelle og nye kanaler» sier Administrerende direktør i Kavli Sverige, Gerhard Bley.

Kategoriutvidelse og innovasjon – Vekst i nye områder

Et annet fokusområde for de fleste merkevarer er innovasjon og vekstmuligheter – og Kavli er intet unntak. «Evnen til å utvide tilbudet vårt til nye posisjoner og kategorier er essensielt for vekst, men det krever ny og annerledes måter å tenke på, samt kunnskap og innsikt i områdene. Det er her Marketing Clinic spiller en viktig rolle» forklarer Bley.

Marketing Clinics arbeid strekker seg fra overordnede ideer og muligheter, gjennom evaluering til faktisk forming av det nye tilbudet.

Salgsstrategi – skaper forretning på forhandler- og butikknivå

Kulturen i Kavli er drevet av salgsekspertise, og dette er en viktig faktor for deres største kategori – myk ost. Ved hjelp av Marketing Clinic ble det utviklet og implementert en salgsstrategi som sørget for kontinuerlig vekst i en moden kategori. Som Bley sier «det viktigste er å forstå både det overordnede strategiske perspektivet, men samtidig bygge det ut ifra sannhetens øyeblikk; i det kunden faktisk velger ditt produkt. Marketing Clinic er ett av få selskaper som håndterer både det overordnede perspektivet og forstår hva som skjer i butikk – kombinasjonen av markedsføring og salgstaktikk. Resultatene av strategien er tydelige – vi vokser i en kategori som mange trodde var på vei nedover.»

Samarbeidet med Marketing Clinic

Valget av Marketing Clinic var åpenbart for Kavli. Som Bley selv sier «kombinasjonen av strategisk tenkning, forståelse av de faktiske prosessene og innsikt i detaljhandel er unikt for Marketing Clinic. Erfaringen og kunnskapen om detaljhandel, matvare og kategoriledelse gjør de til en selvsagt partner for oss når det kommer til strategisk arbeid. Og aller viktigst – vi ser resultater i utførelsen.»

Resultatet

Kavli så etter en partner som kunne håndtere både strategi og utførelse, og som hadde kunnskap om både markedsføring og salgstaktikk. Marketing Clinic ble håndplukket for denne oppgaven. Arbeidet, som inkluderte flere produktkategorier, hjalp Kavli med å utvikle en salgs- og kanalstrategi, oppdage nye vekstmuligheter og sørge for at disse ble realisert i praksis. Marketing Clinic har blitt hyllet for deres kunnskap og evne til strategisk tenkning, men også for å levere tydelige resultater.

Ta kontakt

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north