Høyskolen Kristiania

Fra breddehøyskole til Norges første private arbeidslivsuniversitet

Høyskolen Kristiania er en stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Kristianias misjon er å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv.

Styret ved Høyskolen Kristiania besluttet i 2016 at ambisjonen mot 2030 skulle være universitetsstatus, og at Høyskolen Kristiania skal bli Norges første private arbeidslivsuniversitet.

Å levere på ambisiøse vekstmål ville kreve både organisk vekst og nye oppkjøp. Og de siste årene har Høyskolen Kristiania vokst i rekordfart. Det ikoniske oppkjøpet av kunstfagskolen Westerdals ble fulgt av etableringen av Fagskolen Kristiania. I 2019 kom det som foreløpig er siste utvidelse ved overtagelsen av Norges Dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen.

For å nå forretningsmålene, var det krav til en robust merkevarestrategi og posisjonering av Høyskolen Kristiania. Merkevaren skulle rigges for fremtidig vekst, og organisasjon og ledelse måtte aktivt delta i beslutninger og konsekvenser – slik at «en sterk merkevare som en forutsetning for å lykkes» – ble en felles oppfatning og et felles mål.

Hvordan merkevarestrategien skal støtte ambisjonen om å bli et arbeidslivsuniversitet

For å tilrettelegge for fremtidig vekst for merkevaren trengte Høyskolen Kristiania hjelp til å kartlegge markedet for høyere utdanning og forstå mulighetsrommet for en attraktiv posisjonering som fanger opp både dagens tilbud og fremtidige oppkjøp. I tillegg til å ha fokus på å bygge kjennskap, var det også nødvendig å bygge en oppdatert identitet for å styrke mormerket Høyskolen Kristiania. Samtidig som posisjonering av merkevaren ville gi rom for selskapet til å vokse videre, var det også viktig å tydeliggjøre relasjonen mellom ulike eksisterende og fremtidige enheter i porteføljen – hva relasjonen mellom mormerket Høyskolen Kristiania, Westerdals, Fagskolen og nettstudier skal være, og hva retningslinjene for branding ved nye oppkjøp innebærer.

Høyskolen Kristiania evaluerte sammen med Marketing Clinic attraktiviteten til ulike posisjoneringsstrategier i markedslandskapet, og forankret en tydelig målposisjon som innebar blant annet en oppdatert spennende retning for merkevaren og en total re-posisjonering av porteføljen. Arbeidet inkluderte også et tydelig merkevarehierarki og en styringsplattform med tydelig rolleavklaring mellom mormerket og under-enheter. Plattformen er retningsgivende og skal sikre at Høyskolen Kristiania bygger og forvalter merkevaren på en mest mulig effektiv måte, for å støtte ambisjonen om å bli et arbeidslivsuniversitet.

Hvorfor én sterk merkevare for å dekke for hele porteføljen og ikke flere

Høyskolen Kristiania så for seg flere betydelige fordeler ved å fokusere på å bygge én merkevare. Det er først og fremst for å tydeliggjøre størrelse og fremstå solid og troverdig. Dette er viktig for både å tiltrekke seg studenter og dyktige forelesere, men også for å forsterke samarbeid med myndighetene og andre samfunnsaktører. En sterk merkevare fremfor flere og mindre gir også større muligheter til å bygge en helhetlig opplevelse rundt merkevaren.

Resultatet

Posisjoneringsstrategien til merkevaren Høyskolen Kristiania etter flere oppkjøp har blitt krystallisert, forankret og implementert. Gjennom konsistent arbeid mot et innovativt utdanningshus med lange tradisjoner har Høyskolen Kristiania blitt en sterkere merkevare, økt preferanseandeler og blitt tydeligere posisjonert i markedet. Utdanningsinstitusjonen opplever at de klarer å skape synergieffekter mellom de ulike fagområdene ved å samle organisasjonen rundt en felles identitet. Et sterkere merkevareutgangspunkt åpnet også opp for større muligheter i innovasjonsarbeidet mot nye forretningsområder og målgrupper.

Ta kontakt

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north