Fazer

Identifisere nye kilder til vekst

Fazer og Marketing Clinic har en lang historie i å arbeide sammen. Fazer var Marketing Clinics aller første kunde, og partnerskapet har fortsatt siden. Ved utgangen av 2016 bestemte Fazer at de måtte redefinere strategien sin for 2022 for å kunne avdekke nye vekstmuligheter i det endrende konkurranselandskapet til det konvensjonelle markedet for mat.

«Markedet for mat endrer seg raskt, og i dagens globale konkurranselandskap må selskapene hele tiden finne måter å forbli relevant i forbrukernes liv på, for å lykkes. Kun ved å være meningsfylt kan et selskap vokse. I løpet av de siste 40 årene har Fazer fokusert på kjernevirksomheten sin, og nå var det på tide for å identifisere og utforske nye områder for vekst» forklarer Christoph Vitzthum, Administrerende direktør i Fazer.

«Mat er den største globale industrien. Endringsstrategien førte til at Fazer avdekket sine fremtidige fokusområder og konkurransefortrinn for å sørge for en sterk vekst. Fazer har en sterk ambisjon om å skape verdi for interessentene deres, og å doble verdien til selskapet, noe som krever forståelse for «where to play» og «what to focus on.» fortsetter Vitzthum.

En mulighet til å tenke forbi «Taste sensations»

Fazer er veletablert i Finland, med aktiv virksomhet i Skandinavia, Russland og de baltiske landene. I tillegg eksporterer de til blant annet USA. Fremtidig fokusområde for geografisk vekst vil være Nord-Europa. I arbeidet med strategien ble identifiserte konkurransefortrinn og nye kilder til vekst krystallisert til Fazers misjon og vekstlogikk – «Food with a purpose».

«Fazer oppnådde gode resultater gjennom sin tidligere misjon «Taste sensations». Den ble en tydelig del av Fazers DNA, og selv om Fazer vil fortsette å skape smakssensasjoner i fremtiden, var på en måte misjonen allerede nådd og hadde dermed blitt statisk. Vi trengte noe mer dynamisk, noe modigere, som ville hjelpe oss nå vekstmålene våre og utvide bedriften vår. «Food with a purpose» gav oss en mulighet til å tenke fordi smakssensasjoner, og forløse innovasjoner. Vi måtte utforme en vekststrategi som ville kombinere de tradisjonelle styrkene våre med nye forretningsområder og nytenkning» sier Vitzthum.

Fazers nye vekstlogikk kombinerer forbrukertrender som bærekraft, etisk forbruk og holistisk velvære med betydningsfulle opplevelser. «Food with a purpose» fokuserer også på historiefortelling og utvalgte matøyeblikk – opplevelser forbi det faktiske produktet.

«Den nylige feiringen av Finlands 100 år med selvstendighet viste det spesielle båndet konsumentene har med Fazer. Det finnes spesielt mange anekdoter av Finner som bor i utlandet, som synes at Fazerin Sininen er selve symbolet på Finland. I en verden hvor konsumenter vil uttrykke sin egenart er disse produktene viktige. Fazer som selskap har potensial, og er forpliktet til å tenke lenger og vise vei. Vi vil ikke være reaktive» forklarer Vitzthum.

Den nye misjonen deres «Food with a purpose» ble først lansert internt og ble omfavnet både av Fazers 15 000 ansatte og eksterne interessenter.

«Det er fantastisk å se hvordan den nye misjonen fungerer på ulike nivåer og hvordan den har kommet til live internt i selskapet. Organisasjonen ønsker å være assosiert med den. Samtidig synes kundene og forhandlerne at vekstlogikken er spennende og innovativ. Forbrukerne kan assosiere seg med misjonen, og det gjør Fazer relevant. Den nye misjonen moderniserer hele selskapet – fra smakssensasjoner til mat med mening, fra et konservativt selskap til et dynamisk et. Denne endringen var synlig før noen strategiske utviklinger hadde blitt kommunisert. Misjonen kombinert med strategiutførelsen gjør at Fazer kan tenke og handle modigere som selskap og utføre strategien mer effektivt» erklærer Vitzthum.

Vekst gjennom transformasjonsstrategien

Transformasjonsstrategien har ført til resultater i Fazers søken på vekst. «Det mest konkrete resultatet er det nyetablerte Fazer Lifestyle Foods, som fokuserer på plantebasert mat til konsumentene. Under strategiarbeidet vårt ble det avdekket at vegetarianere var en stor vekstmulighet og en permanent trend, både fra et helse- og bærekraftperspektiv» poengterer Vitzthum.

«Et annet eksempel på fremoverlent produktutvikling er det nylig lanserte Fazer Cricket Bread – hadde det ikke vært for den nye misjonen, hadde nok Fazer Cricket Bread vært et litt for modig konsept å lansere for Fazer Bakery» fortsetter Vitzthum.

Vekstlogikken har brutt ned barrierer i vårt interne tankesett, noe som har gitt selskapet muligheten til å se mat i en ny kontekst. «Det suksessfulle Fazer Juuresleipä hadde for eksempel trolig forblitt et nisjeprodukt uten vår reviderte strategi. Nå har det funksjonelle brødet fungert som en forløper for innovasjonen av lignende produkter.»

Videre har strategien ledet an for M&A. Høsten 2017 kjøpte Fazer et fruktselskap med navnet Froosh – et oppkjøp helt i tråd med den nye strategien. «Transformasjonsstrategien har satt fart på produktutviklingen vår, og samtidig vårt ønske om å redusere bruken av tilsetningsstoffer» sier Vitzthum.

Strategien for 2022 ble lansert i 2017. Fazer vil fortsette å utføre sin nye strategi og vokse gjennom «Food with a purpose» i årene som kommer.

«Fazer er en familiebedrift med en historie av lange samarbeid bygget på tillit. Marketing Clinic er et dynamisk selskap som er uredd i utviklingen av offerings som skal svare ut behovene til kundene og markedet. I dag trenger bedrifter gjerne mer skreddersydde, og mindre generelle, råd. Marketing Clinic har lykkes med å beholde kjernekompetansen sin, mens de har utviklet seg som forløpere i nye områder som digitalisering» sier Vitzthum.

Resultatet

Sammen med Fazer skapte Marketing Clinic en transformasjonsstrategi høsten 2016. Resultatet av dette arbeidet var en ny definisjon av Fazers purpose, konkurransefortrinn og vekstlogikk, samtidig som de fikk tydeliggjort bedriftens historie. Fazers reviderte strategi som ble lansert i 2017 er dypt forankret i forbrukertrender som helse, velvære og plantebaserte kosthold. Konkrete resultater av den reviderte strategien inkluderer en nyetablert bedrift, Fazer Lifestyle Foods, og det nylig oppkjøpte fruktselskapet Froosh.

Ta kontakt

Catharina Stackelberg

Executive Chair of the Board of Directors
[email protected]
+358 40 021 8224

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north