Apotek 1

Sammenkobling av ulike innsiktsstrømmer

Ulike innsiktsstrømmer ble koblet sammen som for å skape et fundament for markedsoptimalisering. Brukssituasjoner og forbrukersegmenter ble analysert for å få en dyp forståelse i kjøpsatferd og viktige opplevde styrker og svakheter i det nåværende tilbudet til Apotek 1. Salgsmodellering ble gjennomført for å forstå hvordan egne og konkurrenters kommunikasjons- og markedsføringsarbeid påvirket salg i butikk. Det helhetlige synet dette skapte var nøkkelen til å utvikle et sammenhengende sett med tiltak for å øke konkurranseevnen.

Utfordre status quo

Med utgangspunkt i markedsinnsikten hjalp Marketing Clinic Apotek 1 med å ta et kritisk blikk på etablerte antagelser om hvordan man best kunne fremme og utløse salg i hudpleiekategorien. Et nytt kreativt konsept ble introdusert, hvor ekte kunder skulle skape en varm, kundeorientert vinkel – en endring fra det tidligere generiske og produktorienterte fokus. Apotek 1s markedsføringsbudsjett holdt seg konstant, men ble omstrukturert, med en større andel bevilget til reklame. Mediemiksen ble konsolidert til kun tre kanaler (TV, DM og digital), i stedet for tidligere seks. Flere endringer ble introdusert i butikken for å fjerne og forbedre butikkoppsettet og skape distinkte og tydelige skiltinger for å fremme hudpleieprodukter. Arbeidet ble koordinert for å sikre et konsistent uttrykk på tvers av forskjellige kanaler.

Nøkkelen til suksess

Apotek 1s potensial ble hentet ut gjennom sammenslåing av ulike, viktige innsiktsstrømmer, vilje til å ta et kritisk blikk på organisatoriske antakelser og inarbeidede arbeidsmåter. Suksess ble til av av at Apotek 1 investerte tid og krefter i en serie av sammenstile tiltak for å levere markedsplanen.

Resultatet

Basert på markedsinnsikt om viktige behov blant forskjellige forbrukersegmenter, hjalp Marketing Clinic Apotek 1 med å introdusere flere viktige endringer i deres markedsføringsarbeid; fra optimalisering av reklamer og endring av mediemiksen til redesign av butikkoppsett og skjermer. Apotek 1 hadde en omsetningsvekst på 10,3%, med 8,3% fra organisk vekst, direkte knyttet til optimaliseringsinitiativene. Dette overgår langt den generelle markedsveksten, som bare var på 1% i denne perioden.

Ta kontakt

Elisabeth Taranger

Managing Director, Marketing Clinic Norway
[email protected]
+47 920 89 569

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north