Aktia

Skape en ny strategi for Aktia

Med en ny administrerende direktør så Aktia behovet for å skape et felles perspektiv på fremtidig retning, strategiske prioriteringer og kapabiliteter til å vinne i et marked i endring. Før den nye administrerende direktøren ble en del av Aktia var selskapet preget av en flat vekstkurve og utvikling i markedsandel. Derfor var det viktig å få på plass en vinnende vekststrategi som skulle svare ut, og kapitalisere på utfordrerposisjonen til Aktia.

Hovedspørsmål for å ta fatt på utfordringen

    • Hvilke markeder og segmenter gir størst mulighet for å drive lønnsom vekst?
    • Hva er vår mest nødvendige konkurransekraft?
    • Hva er de kritiske, strategiske prioriteringene for at Aktia skal lykkes med å gjennomføre strategien?
    • Hvordan vinner Aktia på de strategiske prioriteringene sine?
Aktia NO Quote 2

Et overordnet strategiprosjekt med fokus på «Where to play» og «How to win»

Hovedleveransen var et strategidokument for beslutningstaking på styrenivå med fokus på endring i konkurranselandskap, Aktias strategiske prioriteringer, fremtidige konkurransefortrinn, fremtidig retail-nettverk, langsiktige finansielle mål og en oversikt over strategifasene frem til 2023. Tilnærmingen ble bygd på et inngående samarbeid med ukentlige møter i ledelsen. Marketing Clinic var ansvarlig for den overordnede prosessen, samt innhold, fasilitering og dokumentering av workshops. Aktia var ansvarlige for å fremlegge data og markedsinnsikt under Marketing Clinics veiledning.

Aktia NO Quote 1

Resultatet

Strategipresentasjon for beslutningstaking på styrenivå og innspill til Aktias 2019 presentasjon for styret og Managing Director. En tydelig og allment forstått fremtidig retning som veileder avgjørelser og den operasjonelle driften.

Marketing Clinic har fasilitert Aktias arbeid med å implementere strategien gjennom å ta den ut i en M&A-vekstplan som guider fremtidige transaksjoner og definerer forretningsenhetens plan ved å konkretisere fokusområdee for kommersialisering av kapitalforvaltningen.

Ta kontakt

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north