Innovasjon

Innovasjon handler om å fornye eller lage noe helt nytt som skaper verdi for virksomheter, samfunnet eller innbyggere. Vellykkede innovasjonsprosesser er eksperimenterende og det er viktig å forstå behovet og driverne til dem vi utvikler for, involvere brukerne og tidlig teste ut løsninger. Derfor bruker vi Design Thinking som metode i utviklingsarbeidet. Design Thinking kan brukes for å løse komplekse problemstillinger og tenke nytt innen ulike utviklingsområder, fra å skape helt nye produkter og tjenester til å forbedre kultur i organisasjoner.

Prosessen starter med en dyp forståelse (empatisering) med brukerens realiteter og problemer. Deretter bearbeides innsikt, ideer og løsninger kontinuerlig gjennom justeringer. Et viktig element i Design Thinking er å utfordre vanetenkning og virkelighetsforståelse og sikre helhetlige løsninger gjennom samarbeid i tverrfaglige team. Løsninger foredles fortløpende gjennom testing og forbedringer og ved rask prototyping. Metoden er både analytisk og kreativ og benytter seg av flere teknikker og verktøy underveis, og den kontinuerlige læringen gir resultater.

Vi i Marketing Clinic har erfaring med å fasilitere hele innovasjonsprosessen. Vi kan hjelpe deg med å:

Finne nye veier til vekst

  • Identifisere fremtidige markedsområder, målgrupper og kategorier.
  • Utvikle nye produkter og tjenester
  • Videreutvikle eksisterende portefølje

Forbedre internprosesser

  • Forsterke ansattinvolvering og -motivasjon i interne endringsprosesser
  • Forbedre internkommunikasjon og organisasjonskultur
  • Tilrettelegge for effektiv bruk av eksisterende og ny teknologi
  • Employer Branding

Kom i kontakt med oss

Ta kontakt

Se vår Personvernerklæring for mer informasjon. (på engelsk)

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north