Hvordan lykkes med innovasjon?

25. Mai hadde vi i Marketing Clinic et spennende webinar om innovasjon, der vi fikk refleksjoner fra to ulike aktører. En av Norges største aktører, Orkla, fortalte om hvordan de har arbeidet med å utvikle sin grønne merkevare «Klar», og oppstartsbedriften «Day of Week» snakket om hvordan de utvikler et bærekraftig matsystem med lokalmat ved hjelp av innovasjonsmetoden Design Thinking.

Sterke innovasjoner kommer fra en dyp forståelse av hvorfor

Innovasjon er viktigere enn noensinne, og aktørene som lykkes er de som jobber aktivt med forbedring og fornyelse. Konkurransen og endringstakten øker stadig, og nye lanseringer kommer hele tiden og slåss om forbrukers gunst.

Innovasjon handler ikke bare om å finne opp noe helt nytt – det handler også om å skape noe bedre enn det som finnes allerede. Innovasjon handler heller ikke bare om å respondere på hva folk sier at de ønsker seg, eller trender i markedet. Verdiskapende innovasjon kommer fra en dypere forståelse av menneskelige drivere. Derfor er det viktigere enn noen gang å virkelig forstå hvorfor bak det forbruker gjør, tenker og føler, for å kunne skape vinnende innovasjoner og drive vekst.

Se på forbrukers handling mer enn holdning

Fra casene fikk vi høre at folk ønsker mer bærekraftige produkter, men bærekraft er ikke den viktigste driveren. Bærekraft kan ikke gå på bekostning av enkelhet, bekvemmelighet, smak, underliggende motivasjon, behov og aspirasjon. Folk vil ha bedre produkter som er estetisk fine, har en god historie, og oppleves friksjonsfrie.

Det er nyttig å se mer på forbrukernes handlinger enn holdninger, noe som er spesielt synlig innen bærekraftige løsninger – folk «pynter på» sannheten om hva de faktisk gjør. Samtidig forventes det forpliktelse og et tydelig standpunkt fra merkevarer til bærekraft fra både myndighetene og forbrukerne. Forbrukerne støtter merkevarer som har gode verdier de selv har og dette må merkevarene bevise, ikke bare si. Dette krever forandring i måten vi driver business på i dag og innovasjon spiller en sentral rolle.

Nøkkellæringer i innovasjonsarbeidet:

  • Legg til rette for en kultur for innovasjon i organisasjonen
  • Innovasjonen må gjøre livene våre bedre. En genial idè er ikke nok. Utviklingen må komme i fra folks realiteter, friksjoner og motivasjoner
  • Involvere ulike perspektiver og (riktige) ressurser i tverrfaglig team som forbedrer samspillet
  • Ha fokus på hvorfor vi gjør det vi gjør, skrelle det helt inn til kjernen – hva er det egentlig vi vil, for hvem og hvorfor? Holde den røde tråden gjennom hele prosessen
  • Rask idémyldring, konseptutvikling og prototyping
  • Være i «konstant beta», forbrukermedvirkning, teste i ekte brukssituasjoner
  • Samarbeide med andre bransjer, og inkludere neste generasjon unge mennesker

Skap en kultur for innovasjon

For at man skal redusere risikoen og lykkes med innovasjon må man skape en kultur for innovasjon i organisasjonen. Innovasjonskultur må være verdsatt og ha fokus i ledelsen. De som leder team må legge til rette for innovasjonskultur blant sine ansatte. Det må skapes en utforskende, kreativ og menneskeorientert kultur. Det må være endringsvilje, tilpasningsdyktighet og de ansatte må bli belønnet for å tørre og feile av ledelsen.

Les mer her!

Ta kontakt

Abonner på vårt inspirasjonsbrev (på engelsk)

Ikke gå glipp av denne samlingen av nyeste og mest interessante innsikt!

close
north