Case category: Merkevare

Aktia

Så spørsmålet var; hva skulle merkevaren Aktia være kjent for og hvordan skulle den differensiere seg?

Navis

Navis sin vekststrategi - forsterkning av kjernevirksomheten og utvidelse til nye områder