Veimme arvomme hyväntekeväisyyteen

Arvot ohjaavat yhä useamman yrityksen toimintaa, niin myös meillä Marketing Clinicillä. Haluamme elää arvojemme Dare & Care mukaisesti – uskaltaa ja välittää. Varmistaaksemme, että näin myös oikeasti tapahtuu, otimme loppuvuodesta 2020 lähempään tarkasteluun välittämisen (Care). Haluamme, että sitoutumisemme asiakkaan liiketoimintaan välittyy työstämme ja sen lopputuloksessa. Check! Haluamme myös, että asiakkaillamme ja henkilöstöllämme on hyvä olla. Check!

Mutta miten voisimme toteuttaa arvoamme laajemmin? Kehittää välittämistä vastuullisuuden suuntaan? Tavalla, jolla olisi myös yhteiskunnallista merkitystä? Sisäinen toimeksianto oli syntynyt.
Sen toteuttamiseksi ryhdyimme nostamaan esiin ja avaamaan teemoja, jotka koimme tärkeiksi. Nopeasti yksi nousi ylitse muiden: yksinäisyys. Teema oli löydetty. Nyt piti löytää enää taho, jonka toimintaan se aidosti liittyy.

HelsinkiMissio – yksinäisyyden asiantuntija

HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Järjestö tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua yksinäisyyttä vähentävään toimintaan. Pro bono -yhteistyömme käynnistyi loppuvuodesta 2020.

Apua keikka-avulle

HelsinkiMission keikka-apu on pääkaupunkiseudun senioreille suunnattu palvelu, joka tarjoaa kertaluonteista apua arjen haasteissa ja pulmatilanteissa. Avulle riittää tarvitsijoita, ja keikka-auttajista on jatkuva pula.

Lähdimme hakemaan ratkaisua uudesta suunnasta. Yksittäisten vapaaehtoisten houkuttelun sijaan ryhdyimme miettimään, miten saisimme yritykset mukaan keikka-aputoimintaan.
Aloitimme osallistumiskynnyksen madaltamisella. Konseptoimme keikka-avun uudella tavalla, millä pyrimme tekemään osallistumisesta yrityksille mahdollisimman vaivatonta, joustavaa ja palkitsevaa. Tosin nyt arvoa ei mitattaisi euroilla, vaan vanhusten ilahtuneilla hymyillä ja lämpimillä kiitoksilla.

Toinen ratkaisu löytyi meistä itsestämme. Jokainen MC-läinen saa osallistua vanhusten auttamiseen myös työajalla, ja keikka-apupalvelun sovelluksella voi löytää avuntarvitsijoita jo työpaikan lähikortteleista. Olemme jo nähneet, miten tärkeä pienikin teko voi toiselle olla. Se lämmittää vielä vuosienkin kuluttua.

Marketing Clinicin työntekijöinä arvostamme sitä, että työnantajamme antaa oman panoksensa yhteiskunnalle, toimien samalla rohkaisevana esimerkkinä muille yrityksille ja niiden työntekijöille. Sillä yksin ei kukaan meistä pysty yksinäisyyttä poistamaan, mutta yhdessä me saamme sen varmasti vähenemään. Tervetuloa mukaan! (Check!)

Ota yhteyttä