Transformaatio edellyttää muutosta läpi organisaation. Testaa kuinka kyvykäs sinun organisaatiosi on!

Digitaalinen markkinointi kasvun moottorina

Tutkimusten mukaan digitaalisesti kyvykkäät organisaatiot kasvavat 2 kertaa digitaalisesti kyvyttömämpiä organisaatioita nopeammin. [1]. Johdon agendalla digitaalisen kyvykkyyden kasvattaminen tuntuu olevan useimmassa organisaatiossa top 3 markkinoinnin kehitysprioriteettien listalla.

Ymmärrys kuitenkin siitä, mitä digitaalisen kyvykkyyden kasvattaminen vaatii ei yleensä kohtaa realiteetteja. Kyse ei ole pelkästään yksittäisten kompetenssien hankkimisesta eikä vastuiden määrittelystä. Kyse on laajemmasta ja kokonaisvaltaisemmasta muutoksesta, joka koskee koko organisaatiota.

Mitä oikeastaan tavoitellaan, kun puhutaan digitaalisen kyvykkyyden kasvattamisesta? Yleensä puhutaan data-ohjautuvasta markkinoinnista sekä työkalujen hyödyntämisestä. Tärkeätä on kuitenkin ymmärtää, että digitaalista markkinointia ei erillisenä saarekkeena ole enää olemassa, vaan 70 % markkinoinnin toimenpiteistä on digitaalisia [2]. Digitaalisen markkinoinnin kyvykkyyden kasvattaminen tarkoittaa siis kokonaisvaltaisesti markkinoinnin kyvykkyyden kasvattamista, se ei ole pelkkää dataa ja analytiikkaa vaan markkinointia, jonka tulee tapahtua jokaisessa asiakaspolun vaiheessa bränditietoisuuden kasvattamisesta lojaliteetin luomiseen.

Muutokseen tarvitaan johdon vahva mandaatti

Jotta organisaatio kykenee aidosti mukautumaan digitaalisen transformaation haasteisiin ja markkinointi toimimaan liiketoiminnan moottorina, on digitaalinen kehittämisen mandaatti lähdettävä ylimmältä johdolta ja sen vaatima muutos koko organisaatiokulttuurissa tiedostettava. Ilman kulttuurin muutosta digitaaliset pelikirjat jäävät vain pölynkerääjiksi johdon pöytälaatikkoon. Vasta sen jälkeen työkalut, data ja digitaaliset kanavat saadaan täyteen hyötykäyttöön.

Markkinointi ei pysty yksin luomaan riittävää kasvua

Markkinoinnin päätavoitteet liittyvät yleensä brändipääoman kasvattamiseen, uusasiakashankinnan tehostamiseen ja asiakasarvon kasvattamiseen. Nämä tavoitteet linkittyvät vahvasti muihin liiketoimintoihin kuten myyntiin, tuotekehitykseen ja asiakaskokemukseen/palveluun. Yleisesti markkinoinnin toimivalta ei ulotu näihin toimintoihin, jolloin keinot kasvun mahdollistamiseksi jäävät ohueksi. Tämän vuoksi edistyksellisimpiä organisaatioita ovat ne, jotka onnistuvat synkronoimaan eri liiketoiminnan funktiot ja niiden kehittämisen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi [3]. Tärkeintä on määrittää yhteinen visio ja luoda tiekartta vision toteuttamiseksi sekä ylläpitää testaamisen kulttuuria läpi organisaation.

Systemaattisen testauksen kautta luodaan kasvua

Markkinointi toimii parhaimmillaan kasvun veturina. Markkinointi ei ole enää vuosikelloon peräkkäin tilattuja kampanjoita, vaan yhtenäinen kokonaisuus, joka muodostuu erillisistä kasvuohjelmista, jotka pyrkivät toteuttamaan toivottua tavoitetta. Tämän vuoksi testaamien ja joustavuus ovat ominaisuuksia, joita tulevaisuuden organisaatiolta vaaditaan. Testaaminen on jotain mikä yleensä liitetään taktiseen digitaaliseen markkinointiin mutta digitaalisesti kyvykäs organisaatio näkee testaamisen kokonaisvaltaisena työkaluna kehittää liiketoimintaa ja löytää kuluttajalähtöisiä ratkaisuja, jotka luovat kasvua. Menestyvä organisaatio pystyy mukautumaan alati muuttuvaan pelikenttään ja markkinatilanteeseen nopealla tahdilla. Testaaminen näyttelee tässä tärkeätä roolia. Aidosti kasvuun tähtäävä testausohjelman on uskallettava testata riittävän isosti, jolloin markkinointi osallistaa vahvasti esimerkiksi myyntiä ja tuotekehitystä mukaan.

Oman organisaatiosi digitaalisen markkinoinnin maturiteettia voit arvioida kolmella ydinkysymyksellä:

1. Kuinka selkeä on organisaation yhteinen digitaalinen visio ja miten sitä johdetaan?
2. Miten hyvin liiketoimintojen yhteistyö on mahdollistettu määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi?
3. Millainen on organisaation kompetenssi suunnitella ja toteuttaa data-lähtöistä markkinointia?

 

Testaa markkinointiorganisaatiosi digitaalinen maturiteetti

 

[1] https://www.bcg.com/publications/2021/the-fast-track-to-digital-marketing-maturity
[2] https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/marketing-and-sales-operations/global-marketing-trends.html
[3]https://www.kantar.com/north-america/inspiration/org/5-keys-to-a-successful-digital-marketing-transformation

Ota yhteyttä

Tilaa englanninkielinen inspiraatiokirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, jotta et jää paitsi ajankohtaisesta tiedosta ja ainutlaatuisista näkökulmista!

close
north